"Celok je jednoduchší ako jeho časti"

10,20 € 11,40 €
Táto publikácia, nazvaná slávnym krédom J. W. Gibbsa The whole is simpler than its parts, vychádza z autorových článkov, esejí a prednášok s historickou tematikou, napísaných alebo prednesených pri príležitostiach jubileí význačných prírodovedcov

"Vysnívali sme si vlasť a národ..."

5,46 € 11,08 €
Maďarský slavista Endre Bojtár hovorí o literatúre romantizmu v strednej a východnej Európe. Endre Bojtár 1940 je jednou z najuznávanejších osobností maďarskej literárnej vedy. Napísal vyše 15 kníh a vydal nespočetné množstvo odborných a vedeckých

(A)tonalita

7,99 €
Autoři knihy se snaží vymezit hranice tonality/atonality a osvětlit vzájemný vztah těchto na první pohled protikladných pojmů.Studie Petra Zvěřiny „Tristanovský akord“ – analytická interpretace se zaměřuje na zkoumání tzv. krize tonality a předkládá několik možných interpretací „tristanovského akordu“. Text Vladimíra Tichého Tonalita/atonalita? zkoumá fenomény tonality a atonality z obecného, historického, estetického i hudebněteoretického hlediska. Studie Jaromíra Havlíka Josef Matthias Hauer – jeden z pru°kopníků dodekafonie je věnována reflexi teor...

(Bude) vaše dítě vrah?

8,18 € 10,76 €
Další kniha autora úspěšné beletrie faktu Váš kluk prostitut?Po pozoruhodném zmapování světa mladistvých prostitutů se zkušený publicista, scénárista a režisér Cyril Valšík ve své nové beletrii faktu pokouší najít odpovědi na otázku, jak se z

100 rokov ticha

14,87 €
Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923.Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti a

11/9

5,44 €
MOJMÍR GRYGAR s odstupem let texty esejů doplnil komentáři, aby osvětlil méně známé okolnosti událostí, jež znamenají předěl v moderní historii Spojených států, Evropy i celého světa.Kniha 119 vyjadřuje aktuální kritický postoj k bezpříkladnému

1989

5,69 € 20,87 €
Jedná se o komplexní příběh zahrnující celou řadu zemí, toto úžasné, současně však také badatelsky pečlivě zpracované dílo jej probouzí k životu skutečně působivým způsobem Neodolatelné. The Observer Popis událostí, který si nelze