Draci středověkého světa

8,18 €
Kniha mladého historika věnovaná bájným tvorům evropského středověku.

Kdy umírá vojevůdce

4,73 €
Kniha Miroslava Ivanova o českém vojevůdci Janu Žižkovi je zdařilou kombinací hned několika literárních žánrů. Při strohém respektování výsledků historického bádání zkušený a erudovaný autor postupuje přímo detektivní metodou, aby za pomoci poznatků

Nevinný - Vražda a nespravedlnost na malém městě

11,63 €
Proslulý autor právnických thrillerů ve své první nebeletristické knize popisuje tragickou životní pouť Ronalda Williamsona, bývalého nadějného amerického baseballisty, obviněného, odsouzeného k trestu smrti a dvanáct let vězněného v cele smrti za

Skrytí vládci - Mocní a jejich lékaři

9,90 €
Ovlivnili běh dějin, a přesto nevstoupili do letopisů: osobní lékaři králů, diktátorů, prezidentů a mocných světa. Až dosud se ví velmi málo o tom, nakolik, jak často a jak významně ovlivňovali dění. Autor líčí některé rozhodující historické události z

Zapomenutá Hellas - Znovuobjevování starověkého Řecka

9,90 €
Historická místa jako Trója, Mykény a Pergamon byla dlouhá století považována za dávno zaniklá a nezvěstná, dokud muži jako Ernst Curtius a Heinrich Schliemann znovu neobjevili starověké Řecko. Autor knihy se opírá o autentické prameny a vypráví o

Rituální jeskyně starých Mayů

33,26 € 34,36 €
Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské

Intelektuální protest nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace

11,09 € 11,84 €
Publikace přináší první celistvé zpracování dosud málo známé oblasti naší historie československé folkové hudby sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Protože folková hudba v této době oscilovala mezi povoleným, trpěným a zakázaným uměním, lze na

S minulostí zúčtujeme

29,08 € 31,04 €
Kniha obsahuje dva dosud nezveřejněné dokumenty z minulosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: tzv. Analýzu fakulty z roku 1971 a Rehabilitační zprávu z roku 1992, jež specificky reflektují i desinterpretují minulost. Sedmisetstránkovou Analýzu

Sexuální život ve starém Peru

5,95 € 10,80 €
Erotika, panenství, sňatek, mateřství, prostituce, homosexualita, život panen Slunce i incest a polygamie hrály ve starých indiánských kulturách na území dnešního Peru důležitou úlohu. Stejně tak i erotická keramika. Sexualitu však původní obyvatelé

Válka a chtíč

5,95 € 13,05 €
Objevná kniha americké historičky, která líčí vylodění Spojenců v Normandii a osvobozování Francie z jiného pohledu, než tomu bylo dosud zvykem. Postup spojeneckých armád měl totiž i svou druhou tvář. Jako v každé válce, i tady jej provázely akty násilí