Draci středověkého světa

8,18 €
Kniha mladého historika věnovaná bájným tvorům evropského středověku.

Ženy v purpuru

11,63 €
V 8. a 9. století obnovily tři byzantské císařovny po období ikonoklasmu znovu uctívání ikon. V plastických portrétech Ireny, Eufrosyné a Theodory vyvstávají děje středověké Byzance. Současně je kniha studií o poměru žen k moci, a tedy i historickým

Kdy umírá vojevůdce

4,73 € 9,51 €
Kniha Miroslava Ivanova o českém vojevůdci Janu Žižkovi je zdařilou kombinací hned několika literárních žánrů. Při strohém respektování výsledků historického bádání zkušený a erudovaný autor postupuje přímo detektivní metodou, aby za pomoci poznatků

Nevinný - Vražda a nespravedlnost na malém městě

7,02 € 11,63 €
Proslulý autor právnických thrillerů ve své první nebeletristické knize popisuje tragickou životní pouť Ronalda Williamsona, bývalého nadějného amerického baseballisty, obviněného, odsouzeného k trestu smrti a dvanáct let vězněného v cele smrti za

Není cesty zpátky - Výpovědi očitých svědků o listopadových pogromech v roce 1938

7,25 €
Dosud neznámé svědecké dokumenty o pogromech v Německu v listopadu 1938! Napsali je v letech 19381940 němečtí Židé, jimž se podařilo uprchnout před nacistickým terorem do USA. Svou bezprostředností a autentičností jde o jedinečné zprávy, jež

Skrytí vládci - Mocní a jejich lékaři

6,02 € 9,90 €
Ovlivnili běh dějin, a přesto nevstoupili do letopisů: osobní lékaři králů, diktátorů, prezidentů a mocných světa. Až dosud se ví velmi málo o tom, nakolik, jak často a jak významně ovlivňovali dění. Autor líčí některé rozhodující historické události z

Zapomenutá Hellas - Znovuobjevování starověkého Řecka

5,95 € 9,90 €
Historická místa jako Trója, Mykény a Pergamon byla dlouhá století považována za dávno zaniklá a nezvěstná, dokud muži jako Ernst Curtius a Heinrich Schliemann znovu neobjevili starověké Řecko. Autor knihy se opírá o autentické prameny a vypráví o

Zapomenutý faraon - Akce Tutanchamon

6,73 €
V listopadu 1922 odhalil Angličan Howard Carter vchod do hrobky Tutanchamona faraona, který žil před více než třemi tisíci lety a dějiny na něj zapomněly. Právě tento zapomenutý faraon se stal takřka symbolem egyptské historie a jeho zlatá posmrtná

Rituální jeskyně starých Mayů

20,02 € 34,36 €
Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské

Intelektuální protest nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace

6,48 € 11,84 €
Publikace přináší první celistvé zpracování dosud málo známé oblasti naší historie československé folkové hudby sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Protože folková hudba v této době oscilovala mezi povoleným, trpěným a zakázaným uměním, lze na