Virus času

10,81 € 14,07 €
Kniha o kulturní historii zrychlování času. Peter Borscheid začíná popisem pozvolného tempa středověku a pokračuje až k honu za každou nanosekundou v dnešní době. Nezůstaneme jen u podnikatelů, techniků a politiků, jakkoli jsou jejich konání důležitá,

Bible

29,24 €
Výňatky z bible doplněné černobílými ilustracemiBible je nejen kodexem křesťanské filozofie a morálky, ale také jedinečným a nepřekonatelným literárním dílem. Biblické příběhy už odpradávna fascinují laiky i vzdělance, inspirují spisovatele, básníky

Ježíš - Příběh osvícení

11,68 €
Mimořádná kniha Deepaka Chopry, známého autora a lékaře, který se rozhodl představit svůj pohled na ztracené roky Ježíšova života tedy na léta, o nichž v Novém zákoně není zmínka. Představuje nám svůj pohled na cestu Ježíše Krista, který se z

Chvála hranic

10,46 € 11,16 €
Ve své nové knize vídeňský filozof Konrad Paul Liessmann sleduje hranice a rozlišování, bez nichž by ani jednotlivec ani společnost nebyli schopni přežít. Jeho jasné úvahy a reflexe se pnou od hranic mezi bytím a nicotou až k hranicím mezi zvířetem a

Freudův Mojžíš

7,95 € 12,32 €
Autor nabízí nový pohled na nejkontroverznější a nejzáhadnější práci Sigmunda Freuda, jedinou z jeho knih s židovskou tematikou: Muž Mojžíš a monoteistické náboženství. Je Freudův výklad, že Mojžíš byl Egypťan, koncept monoteismu přejal z egyptských

Kompendium gramatiky hebrejského jazyka

11,09 €
Compendium grammatices linguae hebraeae je jedním z posledních děl Benedikta Spinozy 16321677. Tematicky zde filosof navazuje na problematiku pojednanou již v Traktátu teologickopolitickém nezbytnou podmínku pro jakékoliv diskuse o teologických

Obrazové dějiny filozofie

22,51 €
Publikácia sa zaoberá množstvom dôležitých tém západnej filozofickej tradície od Bohyne Matky až k postmoderne. Témy a kľúčové pojmy sú konfrontované s obrazovým materiálom.

Výbor z díla I.

24,89 € 25,72 €
Svazek představuje první část připravovaného třídílného výboru z díla českého filosofa a sociologa J. L. Fischera. V souladu s širokým záběrem Fischerova myšlení nabízí svazek i studie historickofilosofické Arthur Schopenhauer geneze díla Saint

Buddha - Příběh osvícení

11,23 €
Deepak ChopraB u d d h aPříběh osvíceníBuddha je nejvýznamnější člověk, který kdy dosáhl osvícení. Ačkoli na něj pohlížíme jako na klidnou, dobrotivou postavu, Buddhův skutečný životní příběh byl bouřlivý a dramatický. Chtěl jsem převé