Virus času

10,81 € 14,07 €
Kniha o kulturní historii zrychlování času. Peter Borscheid začíná popisem pozvolného tempa středověku a pokračuje až k honu za každou nanosekundou v dnešní době. Nezůstaneme jen u podnikatelů, techniků a politiků, jakkoli jsou jejich konání důležitá,

Chvála hranic

10,46 € 11,16 €
Ve své nové knize vídeňský filozof Konrad Paul Liessmann sleduje hranice a rozlišování, bez nichž by ani jednotlivec ani společnost nebyli schopni přežít. Jeho jasné úvahy a reflexe se pnou od hranic mezi bytím a nicotou až k hranicím mezi zvířetem a

Freudův Mojžíš

7,95 € 12,32 €
Autor nabízí nový pohled na nejkontroverznější a nejzáhadnější práci Sigmunda Freuda, jedinou z jeho knih s židovskou tematikou: Muž Mojžíš a monoteistické náboženství. Je Freudův výklad, že Mojžíš byl Egypťan, koncept monoteismu přejal z egyptských

Kompendium gramatiky hebrejského jazyka

11,09 €
Compendium grammatices linguae hebraeae je jedním z posledních děl Benedikta Spinozy 16321677. Tematicky zde filosof navazuje na problematiku pojednanou již v Traktátu teologickopolitickém nezbytnou podmínku pro jakékoliv diskuse o teologických

Výbor z díla I.

24,89 € 25,72 €
Svazek představuje první část připravovaného třídílného výboru z díla českého filosofa a sociologa J. L. Fischera. V souladu s širokým záběrem Fischerova myšlení nabízí svazek i studie historickofilosofické Arthur Schopenhauer geneze díla Saint

Svatodušní obnova - CD

4,42 €
Záznam kázání a přednášek pronesených při duchovní obnově před Letnicemi v PrazeLiboci ve dnech 16.18. května 2013 stopa č. 6 obsahuje kázání v rámci duchovní obnovy v OlomouciHejčíně v květnu 2012. 1 CD, délka 2 hod. 52 min.

Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání

23,22 € 25,38 €
Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference konané na podzim roku 2007 v Praze, uspořádané u příležitosti výročí vydání spisu Opera didactica magna a zaměřené na vztah Komenského díla ke vzdělávání, a to v širokém historickém záběru

Jediný a jeho vlastnictví

17,07 €
Mladohegelovec Max Stirner, nesmiřitelný kritik tehdejší filozofie, náboženství, kultury i společenského uspořádání , je pokládán za představitele a průkopníka filozofických předpokladů a zdrojů anarchismu, jehož kořeny tkví právě ve Stirnerově době.

Wásitské vyznání

9,42 €
Ibn Tajmija se řadí mezi nejvlivnější myslitele moderního a současného islámu, ačkoli nás od doby jeho smrti dělí bezmála sedm set let. Jedná se o autora strohé, přísné a tradicionalistické interpretace islámu, brojící proti všemu novotářství a

Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku

19,67 €
První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s vlastníky Písma, tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započal už Korán, soustředila na tři