Jak žít šťastně na dluh

2,58 € 3,72 €
Jak financovat nákup bytu, auta, dovolené snů? Je na koupi bytu lepší hypotéka, nebo úvěr ze stavebního spoření? Je k pořízení auta lepší leasing, anebo spotřebitelský úvěr? Jak postupovat, když nutně potřebujete peníze? Odpovědi naleznete v knížce,

Matematika pro nematematické obory

9,46 € 12,30 €
Publikace je určená studentům vysokých škol zejména přírodovědného, technického a ekonomického zaměření a všem zájemcům o základy matematické analýzy a lineární algebry. Obsahuje řadu řešených matematických úloh a aplikací vpřírodních a technických

Úvod do podnikové ekonomiky

8,58 € 11,89 €
Kniha se věnuje základním činnostem podniku, jejichž znalost je nutná pro výkon řídicích funkcí. Je určena studentům VŠ a MBA studií, manažerům a podnikatelům. Autoři seznamují s řízením majetku a finančních zdrojů, objasňují ekonomické vazby a zabývají

Tajemství úspěšného vedení lidí

8,60 € 11,93 €
Mít vše neustále pod kontrolou, řešit provozní věci a snažit se předcházet všem chybám a nezdarům vede k jedinému: vy, vaši lidé a celá firma zůstáváte daleko za svými možnostmi! Stouto knihou dokážete změnit své špatné pracovní návyky a úspěšně vést

Konzument

14,64 € 15,13 €
Jaký je typický konzument? Jak se vyvíjí a jak ho nejlépe manipulovat? Čeho dosáhla ochrana spotřebitele?Ačkoli kniha Nepomuka Gasteigera popisuje vývoj konzumenta ve Spolkové republice, zcela jistě může být velmi podnětná i pro čtenáře českého.

Psychoanalytické koučování

10,04 € 14,13 €
Psychoanalytické koučování se zaměřuje na hlubší poznání osobnosti manažera koučovaného, vliv nevědomé motivace na práci, pracovní i mimopracovní vztahy a celkovou životní spokojenost. Tento přístup hledá příčiny současného stavu také v minulosti a

Matematika pro studenty ekonomie - 2. vydání

13,27 € 14,16 €
Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Nové vydání nabízí více příkladů kprocvičení včetně řešení, které se odkrývá postupně po jednotlivých

Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938

11,62 €
Autor se v knize zabývá čtyřmi českými městy Českými Budějovicemi, Hradcem Králové, Pardubicemi a Plzní z hlediska vývoje, jímž prošla během druhé poloviny 19. století a na počátku 20. století při transformaci na nový typ sídel, který současně plní

Jak prokouknout lež a odhalit pravdu

7,85 € 10,08 €
To jsem nebyl já., Zdržel jsem se v zácpě., Vaše investice je absolutně bezriziková. až 200krát denně jsme obelháváni, ale nedokážeme tyto lži prokouknout. Uznávaný psycholog působivě ukazuje, jak se během krátké doby naučit rozpoznat lži a